Hvordan telle triplets i musikk

Hvordan telle triplets i musikk

Tresillo er en type "triplet", det vil si en gruppe med tre notater som spilles i løpet av et annet notat, en del musikk som er rytmisk delt inn i tre like deler. 1 . Tresillo er identifisert av en liten ' 3 'over eller under baren din, braketten eller legato (se bildet).

funksjoner

Den totale varigheten av en triplett er lik to av de opprinnelige verdiene til notatene den inneholder 2 .

For eksempel er en triplett av åttende notater forlenget to åttende notatstreker (en svart). En trippel av svart varer tiden for en hvit og så videre. eksempler:

  • Tripplene høres i hvert slag av svart.
  • To grupper av trillinger går inn i tiden 4 / 4 av et kompass.

1 Innholdet av en triplett bør ikke alltid være det samme. Dens verdi kan endres i den grad den totale varigheten av gruppen notater forblir intakt.

2 Alle individuelle notater eller stillinger i en triplett er redusert til 2 / 3 dens opprinnelige varighet.

Også kjent som:

 

 

 

  • Terzina (italiensk)
  • triolett (fransk)
  • Triole (tysk)