Bibelske vers om tilgivelse

Bibelske vers om tilgivelse

Tilgivelse har en sentral rolle i kristendommen. Bibelen lærer oss at selv om vi er syndere, døde Jesus for oss. Bone, han tilgav oss. Uten Guds tilgivelse kan en person ikke fullt ut oppleve kjærlighet, frihet, glede, fred, etc. Gud fortsetter å vise oss sin barmhjertighet og håper at vi i stedet vil være barmhjertige mot andre. Folk som har problemer med å tilgi andre, bør følge Guds eksempel til oss og be om styrken til å gjøre det.

 

Følgende bibelske vers om tilgivelse hjelper oss å forstå hvorfor vi skal tilgi de menneskene som har forårsaket oss smerte og vondt. Når du leser dem, vil du se at ikke å tilgi kan til og med være et hinder i tilbedelse av Gud og i bønn.

Tilgivelsen som kommer fra Gud

Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og bare til å tilgi oss våre synder og rense oss fra all urettferdighet. »- 1 Johannes 1: 9 (HNV)

 “Fra ham vitner alle profetene, at ved hans navn, mottar alle som tror på ham, syndens tilgivelse. "- Apostlenes gjerninger 10:43 (NLT)

"I ham har vi forløsning gjennom sitt blod, syndens tilgivelse i henhold til hans nådes rikdom." - Efeserne 1: 7 (NKJV)

Tilgi hverandre

"Peter nærmet seg Jesus og spurte ham: Herre, hvor mange ganger må jeg tilgi min bror som synder mot meg? Opptil syv ganger? - Jeg forteller deg ikke at opptil syv ganger, men opp til syttisju ganger, svarte Jesus ham. - Matteus 18: 21-22 (NIV)

"Men dere som hører på meg, sier jeg til deg: Elsk dine fiender, gjør godt mot dem som hater deg ..." - Lukas 6:27 (DHH)

Gjør alt mulig for å leve i fred med alle. Kjære venner, aldri hevn. La Guds rettferdige vrede være ansvarlig. For Skriftene sier: Jeg vil ta hevn; Jeg vil betale dem det de fortjener, sier Herren.

På den annen side, hvis dine fiender er sultne, mate dem. Hvis de tørster, gi dem en drink. Når du gjør det, vil du samle kull som brenner med skam på hodet ditt. "- Romerne 12: 18-20 (NLT)

Hvorfor skal vi tilgi?

I stedet, vær snill og barmhjertig, og tilgi hverandre, akkurat som Gud tilgi deg i Kristus.” - Efeserne 4:32 (NKJV)

"Støtte hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Som Kristus tilgi deg, så gjør du det også. "- Kolosserne 3:13 (NKJV)

Hva har tilgivelse å gjøre med tilbedelse?

¿Du har hørt at de gamle ble fortalt, "Du skal ikke slå i hjel" og Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen "Den som begår drap, skal være skyldig for domstolen."; og enhver som sier "Raca" til sin bror, vil være skyldig for høyesteretten; og enhver som sier: "Idiot", vil bli en fange av ildens inferno. Derfor, hvis du tilbyr din gave ved alteret og der husk at din bror har noe imot deg, la gaven din ligge foran alteret og gå, først bli forlikt med din bror, og deretter komme og gi din gave ". - Matteus 5: 21-24 (HNV)

Hva er fordelene med tilgivelse?

Når du ber, først tilgi noen mot hvem bære nag, slik at deres Far i himmelen kan tilgi deg dine synder. "- Mark 11:25 (NTV

Hva skjer hvis vi ikke tilgir?

«Men hvis du ikke tilgir dem, vil din Fader heller ikke tilgi deg.» - Matteus 6:15 (PDT)