Nøkkel vers for å huske

Nøkkel vers for å huske

Det er visse bibelske passasjer som man har sitert fra minnet siden barndommen, noen ganger uten hvor det er funnet i Bibelen. Det er god praksis for kristen utvikling å huske bibelske vers. Hvis du trenger oppmuntring, er du redd, du finner muligheten til å evangelisere, eller fristelsen til å synde dette foran deg, du kan finne hjelp med Guds ord at du vil ha gravert i ditt hjerte.

Her er 30 bibelske avsnitt for å huske at tro og dagligliv er avgjørende.

Fokuser på en om gangen til du kjenner dem alle.

1. Mosebok 1: 1

"I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden."

Salme 4: 8

"Jeg vil ligge i fred, og jeg vil sove, for bare du, Jehova, får meg til å leve trygt."

Salme 34: 7

"Herrens engel encamps rundt dem som frykter ham og forsvarer dem."

Salme 111: 10

"Prinsippet om visdom er frykten for Jehova."

Salme 119: 105

"Ditt ord er en lampe for mine føtter, og et lys til min vei."

Matteus 5:18

"For sannelig sier jeg til dere, til himmelen og jorden går forbi, ikke en gutt eller en tittel skal gå fra loven til alt er oppfylt."

Matteus 28:19

«Gå derfor og gjør alle nasjoners disipler og døpe dem i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

Matteus 5:48

"Vær derfor fullkomne, likesom din Fader som er i himmelen er fullkommen."

Johannes 3:16

"For Gud elsket så verden at han gav sin eneste Sønn, slik at alle som tror på ham, ikke må gå tapt, men ha evig liv."

Johannes 10:10

«Tyven kommer bare til å stjele og drepe og ødelegge, jeg er kommet for at de kan få liv, og at de kan få det i overflod.»

Johannes 14:27

"Fred, jeg forlater med deg, min fred jeg gir deg, jeg gir det ikke til deg som verden gir det, ikke la ditt hjerte bli uroliget eller vær redd."

1 Johannes 4: 8

"Den som ikke elsker, har ikke kjent Gud, fordi Gud er kjærlighet."

1 Johannes 1: 9

"Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og bare til å tilgi oss våre synder og rense oss fra all urettferdighet."

Johannes 1:12

"Men til alle som mottok ham, til dem som tror på hans navn, ga han dem rett til å bli Guds barn."

Lukas 19:10

"For Menneskesønnen kom for å søke og redde det som var tapt."

Johannes 14: 6

"Jesus sa til ham: Jeg er veien, og sannheten og livet: ingen kommer til Faderen, men av meg."

Apostlenes gjerninger 4:12

"Det er frelse i ingen andre, for det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt til menn, hvorved vi må bli frelst."

Romerne 6:23

"For syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."

Romerne 1: 16-17

"For jeg skammer mig ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for alle som tror på jødene først og også for gresken, for i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet ved tro og tro, som det er skrevet: Men de rettferdige skal leve av troen. "

Romerne 12: 1

"Så, brødre, jeg ber deg om Guds nåde, at du presenterer dine legemer som et levende offer, hellig, gledelig for Gud, som er din rasjonelle tilbedelse."

1 Korinter 6:19

«Eller vet du ikke at kroppen din er et Helligånds tempel, som er i deg, som du har fra Gud, og hvem er ikke din?»

Philippians 4: 8

"Til slutt, brødre, alt det som er sant, alt det er ærlig, alt det som er rett, alt det som er rent, alt det er herlig, alt det som er godt, hvis det er noen dyd, hvis noe er lovende å rose, i dette tenk. "

Philippians 4:13

"Jeg kan gjøre alle ting gjennom Kristus som styrker meg."

Philippians 4:19

«Min Gud vil da gi alt det du mangler i henhold til hans rikdommer i herlighet i Kristus Jesus.»

2 Timoteus 3:16

"Alt Skriften er inspirert av Gud, og nyttig å lære, å reprove, for å rette, for å undervise i rettferdighet."

Hebreerne 11: 1

"Det er da troen på hva som forventes, overbevisningen om det som ikke er sett."

2 Korinter 5:17

"Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning, gamle ting er gått bort, se, de er alle blitt nye."

Galaterne 5: 22-23

"Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet, godhet, tro, ydmykhet, temperament: mot slik er det ingen lov."

1 Kor 13:13

"Og nå forblir tro, håp og kjærlighet, disse tre, men de største av dem er kjærlighet."

Åpenbaringen 1: 7

"Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham og de som gjennomsyret ham, og alt jordens blod skal sørge over ham." Ja, amen.

også:
Vår far
Salme 23
Salme 51
Salme 91
Salme 121